Dabaszinātņu ekspedīcija pamatskolai

Datums: 2018.gada 28.maijs Autors: Ludmila Molčanova

Realizējot projekta Nr. 8.3.2.2./16/ 1.001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" aktivitāti "Praktiski izzinošas nodarbības ārpus ierastās mācību vides STEM un vides jomā." no 21. līdz 25.maijam septīto un astoto klašu skolēni piedalījās botānikas un zooloģijas ekspedīcijās.


Skolēni pētīja norises dažādās ekosistēmās – dzīvniekus, augus un to saistību ar nedzīvās vides faktoriem. 7.-o klašu skolēni apmeklēja Dunikas purvu un Liepājas Piejūras parku, savukārt 8.-o klašu skolēni – Slīteres rezervāta Pēterezera dabas taku. Izbraukumos, strādājot mazās grupās, skolēni vēroja dzīvnieku atstātās pēdas, pētīja augu daudzveidību un ievāca augsnes un ūdens paraugus, lai skolā tos analizētu. Atgriezušies no izbraukumiem dabā, veidoja video prezentācijas par redzēto un plakātus ar pētījumu rezultātiem. Astotklasnieki kopīgi iekārtoja izstādi „Dzīvnieku pēdas”. Septītklasnieki izmēģināja arī darbošanos ķīmijas laboratorijā, nosakot ūdens cietību un augsnes skābumu. Iegūtās prasmes noderēs nākošajā mācību gadā, mācoties ķīmiju. Kā papildus notikums ekspedīcijas laikā, bija uzņēmumu Liepājas RAS un Liepājas Ūdens attīrīšanas iekārtu apmeklējums.


Izvērtējot nedēļas laikā apgūto, kā ieguvumu skolēni atzīmēja gan konkrētas zināšanas par augiem un dzīvniekiem, gan prasmes strādāt grupā, uzdot jautājumus un veidot uzskatāmas prezentācijas, gan vispārīgas atziņas, kā piemēram, izpratni par vajadzību šķirot atkritumus, par ūdens attīrīšanas procesa nozīmi un norisi.


Cerams, ka šādas ekspedīcijas, kas ļauj skolēniem darboties praktiski un ieraudzīt dabas un sabiedrības procesu vienotību, kļūs par tradīciju Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.