Biedrības "Papardes zieds" nodarbības pusaudžiem

Datums: 2023.gada 16.janvāris

Liepājas pilsētas pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepāja.Vesels.Aktīvs.Laimīgs” (projekta identifikācijas nr. 9.2.4.2/16/I/088) ietvaros arī šajā mācību gadā biedrība “Papardes zieds” visās Liepājas vispārizglītojošajās skolās nodrošina bezmaksas reproduktīvās veselības izglītības nodarbības.

 

Trīs nodarbību cikls paredzēts 7. un 8. klašu skolēniem. Katras nodarbības ilgums ir 90 minūtes. Nodarbību programma izstrādāta sadarbībā ar dažādu jomu speciālistiem:  ginekologu, uroloģu, izglītības psihologu, sabiedrības veselības speciālistu. Nodarbību tēmas aptver pārmaiņas pusaudžu vecumā, veselīgu, drošu un atbildīgu attiecību veidošanu, drošību internetā, kā arī iepazīstina jauniešus ar izsargāšanās metodēm no seksuāli transmisīvajām infekcijām.

 

Nodarbības vada sabiedrības veselības speciālisti, pedagogi, speciāli sagatavoti veselības veicināšanas konsultanti ar nozīmīgu pieredzi līdzīgu nodarbību vadīšanā daudzviet Latvijā.

 

Bērna veselību un attīstību pirms un pēc dzimšanas galvenokārt nosaka mātes un tēva veselība, vecāku zināšanas par savu un gaidāmā bērna veselību un viņu rūpes par bērnu, kā arī dzīvesveida paradumi grūtniecības periodā. Līdz ar to ļoti būtiski seksuālās un reproduktīvās veselības izglītošanas jautājumiem pievērsties jau pusaudžu vecumā. Situācija seksuālās un reproduktīvās veselības jomā Latvijā liecina, ka ir nepieciešams turpināt pastāvīgi izglītot sabiedrību (īpaši jauniešus) par reproduktīvās veselības jautājumiem un seksuāli transmisīvo infekciju profilaksi, tai skaitā par atbildīgu savstarpējo attiecību veidošanu, par kontracepcijas lietošanu, samazinot nevēlamu grūtniecību un seksuāli transmisīvo infekciju gadījumu skaitu.

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 7. un 8.klašu skolēniem tika novadītas trīs nodarbības.