Atklātās stundas – profesionālas sarunas forma pedagogiem

Datums: 2016.gada 18.oktobris

Viena no pedagoga pieredzes apmaiņas tradīcijām ģimnāzijā, tāpat kā daudzās citās skolās, ir atklāto stundu plānošana. Šī mums ir sena tradīcija, bet katru gadu tai ir jaunas formas, par kurām mūsu 7 Metodiskās komisijās vienojas paši pedagogi, un tad Metodiskās padomes sēdē tiek pieņemts optimālais lēmums. Šajā gadā esam nolēmuši 2 reizes gadā plānot atklātās stundas kā vienu no Metodiskā centra piedāvājumiem. Ar informāciju par šo procesu un piedāvājumu var iepazīties skolas mājas lapā www.lvg.lv, kā arī tam savlaicīgi pieteikties.

 

Viens no sarunas tematiem bija izaicinājumi, ar kuriem skolotāji sastopas mācīšanas, mācīšanās un vērtēšanas kontekstā ikdienas darbā.

 

Esam pateicīgi ģimnāzijas Parlamenta jauniešiem, kuri kļūst par skolotājiem saviem vienaudžiem tad, kad pēc novadītās vai vērotās stundas skolotāji turpina savu pieredzes apmaiņu profesionālās sarunās interešu grupās. Šajā gadā skolēni aktualizēja jautājumu par skolas vidi, kas būs arī 1.semestra skolas plenārsēdes galvenā tēma.

 

Mūsu mērķis – iedvesmoties no kolēģiem un  savstarpēji bagātināt pedagoģisko pieredzi. Priecājamies arī par 13 kolēģiem no citām Liepājas skolām, kuras ieinteresēja mūsu piedāvājums, jo arī mūsu kolēģi iepriekšējos mācību gados, tiekoties atklāto stundu procesā citās Liepājas skolās, ir paplašinājuši savu redzesloku un bagātinājuši savu pedagoģisko pieredzi.

 

Diena, kad notiek atklātās stundas, ir savdabīga mācību diena ar citādu laika plānojumu, pienākumiem un saturu, bet uzskatām, ka ieguvumu ir vairāk.

Skolotāja Elizabete Sirotina:  “Ļoti svarīga skolotājam ir atgriezeniskā saite, ko šajā procesā iespējams saņemt no kolēģiem. Skats no malas liek arī uz savu darbu paskatīties citādāk, uzlabot kādu stundas elementu.”

Skolotājs Normunds Dzintars: ”Atklātās stundas – tas ir veids, kā iepazīstināt citus ar tiem paņēmieniem, ko skolotājs izmanto darbā, lai sasniegtu konkrēto mērķi. Svarīga ir ne tikai atklātā stunda kā process, bet arī pārdomas, diskusijas par stundu. Domu apmaiņas process paver plašāku skatījumu uz stundu. Mācību stunda nebeidzas ar zvanu. Domāšana par to turpinās. Ja ir pārdomas, tad viss ir kārtībā.”

 

Paldies par atsaucību visiem šī procesa dalībniekiem!

 

Atklātās stundas – profesionālas sarunas forma pedagogiem