1.starptautiskā konference "Literatūra un mūsdienas"

Datums: 2023.gada 10.marts Autors: Dagnija Deimante

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai ir sadarbības partneri sešās skolās piecās ES valstīs (Norvēģija, Vācija, Spānija, Itālija, Ungārija), kuri īsteno līdzīgus mācību kursus kā mūsu skolā. Tādēļ ir vērts saprast, kā, piemēram, skolēni apgūst angļu valodas padziļināto kursu citās valstīs.

 

Lai mācītos viens no otra, 10.martā notika pirmā starptautiskā skolēnu konference “Literatūra un mūsdienas”, kurā piedalījās 29 mūsu skolas skolēni no 12.a, b, c un d klašu padziļinātā angļu valodas kursa un 7 spāņu skolēni no IES Gabriel Alonso de Herrera skolas, kā arī viņu skolotāji.

 

Spāņu skolēni bija lasījuši un analizējuši anglosakšu varoņeposu “Beovulfs”, kas sarakstīts senajā angļu valodā apmēram 9. - 11.gs. Mūsu skolas skolēni bija lasījuši un veikuši pētījumu, balstoties uz A.K.Doila darbu par Šerloku Holmsu. Tika sniegts gan vēsturisks ieskats Viktorijas laikmetā, gan analizēti galvenie varoņi un pētīti rakstnieka izmantotie mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi.

 

Nobeigumā tika apspriests lasīšanas nozīmīgums personības veidošanā, valodas bagātināšana, kognitīvo spēju attīstīšanā un, protams, arī atpūtā. Skolotāji un skolēni izteica kopīgu vēlmi nākošajā gadā izplānot mācību procesu, kas rezultēsies 2.starptautiskā skolēnu konferencē “Literatūra un mūsdienas”, pieaicinot arī skolēnus un skolotājus no citām skolām.