10.klašu zinātniski pētnieciskie darbi: pirmie rezultāti

Datums: 2017.gada 22.maijs Autors: Kristīne Roze

Šodien Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā bija nozīmīgs pasākums 10.klašu zinātniski pētniecisko darbu autoriem – iespēja iepazīstināt plašāku auditoriju – savus vienaudžus un pedagogus – ar 1.pētījuma gadā paveikto.

10.klašu skolēni (un arī daži 11.klašu skolēni, kuri ģimnāzijā mācās kopš 2016./17.m.g.) zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanu uzsāka Projektu nedēļā (13. – 20.janvārim), turpināja individuālas konsultācijas pie izvēlētā darba vadītāja un šodien bija gatavi atklāt uzsāktā darba tematu, personīgo motivāciju, mērķi, apzinātos informācijas avotus, pētījuma tapšanas gaitu šajā semestrī, turpmāko pētījumu plānu, kā arī atbildēt uz komisijas jautājumiem.

Vispirms skolēni un viņu pedagogi piedalījās tradicionālajā plenārsēdē, kurā šoreiz uzklausīja 11.B skolnieces Maijas Ziemeles pieredzes stāstu, atklājot zinātniski pētnieciskā darba veselības zinātnē „Beta un delta smadzeņu viļņu ietekme uz informācijas uztveri jauniešiem” tapšanas ceļu un talantīgās pētnieces pieredzi gan skolas, gan pilsētas, gan Kurzemes reģiona, gan valsts lasījumos. Ar savu izpratni par to, kādēļ ir vērts investēt sevī un inovācijās, auditoriju iepazīstināja plenārsēdes viesis Atis Egliņš – Eglītis. Klātesošos uzrunāja arī ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.
Pēc tam turpinājās darbs 3 jomu – humanitāro, sociālo un dabaszinātņu – dažādās sekcijās.

Paldies par paveikto topošo zinātniski pētniecisko darbu autoriem, viņu darba vadītājiem! Veiksmīgu turpmāko sadarbību, kā arī darba rezultātu!

10.klašu zinātniski pētnieciskie darbi: pirmie rezultāti