Atklātās stundas un pieredzes stāsti

Tas ir skolotāja uzdevums – mācību procesā būvēt tiltus, palīdzot skolēniem ieraudzīt, kā vienā priekšmetā apgūtais noder citos, bet galvenais - kā zināšanas pārnest reālajā dzīvē.


Inga Melberga “Kokteilis no mācību priekšmetiem” ļauj sasaistīt zināšanas ar reālo dzīvi.

Avots: www.diena.lv

 

2017./18.m.g. aktualizējam starppriekšmetu saiknes jautājumus ikdienas mācību procesā.

Atklātās stundas ir mūsu – pedagogu – iespēja mācīties, izmēģināt ko jaunu vai nostiprināt pārliecību par jau zināmu atziņu aktualitāti, saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti ne tikai no saviem skolēniem, bet arī jomas profesionāļiem, kuri klātienē vēro mācību stundu.

Kolēģu pieredzes stāsti par mums aktuālo metodisko tēmu, nevadot stundu.

 

17.oktobra piedāvājums

Atklātās stundas

 

  • Atklātā latviešu valodas un sociālo zinību stunda 7.kl. Tikums latviešu tautasdziesmās (Baiba Mackiala, Normunds Dzintars)

 

Tiks meklēti vecvārdi un skaidrota to nozīme. Pēc tautasdziesmām tiks noteikta latviskā dzīvesziņa un pozitīvās  rakstura īpašības. Atbildēts uz jautājumu, kas ir tikums.

 

  • Atklātā literatūras un angļu valodas stunda 10.kl. Drama KING (Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa)

 

Ievadstunda par kādu latviešu autoru. Stundā tiks izmantoti teksti angļu valodā. (Autors paliks nezināms līdz stundas vidum.)

 

  • Atklātā bioloģijas un literatūras stunda 11.kl. Cilvēks un citi dzīvnieki Lafontēna fabulās (Lilita Lepse, Kristīne Roze)

 

Darbs ar daudzveidīgiem informācijas avotiem (zinātniskais teksts, daiļliteratūras teksts, attēli), strādājot grupās un meklējot kopsakarības, lai raksturotu dzīvnieku gan kā bioloģisku būtni, gan kā literāru tēlu.

 

Pieredzes stāsti par starpdisciplināro mācīšanos

 

  • Kā radīt idejas integrētai stundai (Aiga Jaunskalže)

 

Praktiska nodarbība skolotājiem par veidiem, kā radīt integrēto stundu un tās norises idejas. Sasniedzamais rezultāts - katram sava ideja kādai integrētai stundai vai kāda ideja šādā stundā izmantojamām metodēm. Vēlams nākt kopā ar kolēģi, ar kuru pārī  gribētos strādāt.

 

Metodisks materiāls. Spēles „Ideju salūts” apraksts

 

  • Vienotas izpratnes veidošana, mācot starppriekšmetu jēdzienus fizikā un matemātikā (Sandra Šulme, Arnolds Šablovskis)

 

Diskusija par fizikas jēdzienu izmantošanu matemātikas stundās un matemātisko aprēķinu metožu  pielietošana fizikas stundās.

 

Reģistrācija beigusies

  

Informācija par atklātajām stundām:

 

Saistītie raksti: