Atklātās stundas un pieredzes stāsti

Atklātās stundas ir mūsu – pedagogu – iespēja mācīties, izmēģināt ko jaunu vai nostiprināt pārliecību par jau zināmu atziņu aktualitāti, saņemot tūlītēju atgriezenisko saiti ne tikai no saviem skolēniem, bet arī jomas profesionāļiem, kuri klātienē vēro mācību stundu.

Kolēģu pieredzes stāsti par mums aktuālo metodisko tēmu, nevadot stundu, rosina domu apmaiņu atbalstošā vidē.

 

2018./19.mācību gadā aktualizējam mācīšanās vadīšanas jautājumus dažādos aspektos.

 

“Mācību vadīšanā svarīga ir pedagoga prasme vadīt darbu tā, lai izglītojamais pakāpeniski no reproduktīvas darbības virzītos uz radošu pieeju (metožu) izmantošanu un tad – uz radošu darbību. Būtībā jau tā ir arī pedagoga prasme vadīt savu mācīšanos. Mācīšanās ir nepārtraukta līdzsvara atjaunošana starp jaunas informācijas apgūšanu un tās piemērošanu jau esošām zināšanām.” www.pedagogs.lv

 

16.oktobra piedāvājums

8.30 – 9.00 Ievadsaruna par mācīšanās vadīšanu
9.10 – 9.55 piedalīšanās atklātajā stundā vai pieredzes stāsta grupā
10.00 – 10.40 refleksija par redzēto, dzirdēto, sajusto mācīšanās vadīšanas kontekstā


Ierodas dalībnieki, kuri iepriekš pieteikušies.

 

Atklātās stundas

 

  • Atklātā literatūras un angļu valodas stunda 9.kl. Cilvēks- dzīvnieks - atbildība (Žaneta Flaksa, Gunita Alondere)

Būs iespēja vērot, kā skolēni runās par aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēka atbildību, rūpējoties par dzīvnieku. Stunda notiks gan latviešu, gan angļu valodā. 

 

  • Atklātā ķīmijas stunda 11.kl. Vai kosmētikā izmantojamie māli satur dzelzs jonus? (Elizabete Sirotina)

Būs iespēja vērot, kā skolēni veic PLD un sniedz AS par savu darbību stundā, kā arī izvērtē savus mācību sasniegumus. Pētniecība un vērtēšana.

 

Pieredzes stāsti

 

  • Kā novērst 10.klases skolēnu zināšanu nepilnības pamatskolas matemātikas kursa tematos? (Baiba Bērztīse, Aira Mazure, Mudīte Puisīte)

Diskusijas gaitā tiks noskaidrots, kuru tematu apguve skolēniem sagādā vislielākās grūtības, un izspriests, kā tās varētu novērst.

 

  • Eiropas un Āzijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi: starptautiskās konferences pieredze(Uldis Žaimis)

Pieredzes stāsts par to, kā tiek vadīts skolēna zinātniski pētnieciskais darbs no idejas līdz prezentācijai dažādu posmu lasījumos. Atziņas par tendencēm pasaulē.

 

  • Projektu metodes izmantošana vēstures stundās un klases audzināšanas pasākumos(Dagnija Šimanska, Ārijs Orlovskis)

Praktisku nodarbību materiāls un stāstījums, kā tos izmantot dažādu mērķu sasniegšanai.

 

Informācija par atklātajām stundām

 

Saistītie raksti: