2020./21.MĀCĪBU GADA PIEDĀVĀJUMS

Datums: 2020.gada 9.oktobris

Mērķis – rosināt pedagogus izvērtēt, kāda ir stundas vide, kas veicina mācīšanos.

 

Sarunas fokuss pēc vērotajām stundām, pieredzes stāstiem – mācību procesa dalībnieku (skolēns- skolēns, skolēns-skolotājs) sadarbība izvirzīto stundas mērķu, sasniedzamo rezultātu īstenošanā.

 

 

ATKLĀTĀS STUNDAS

OKTOBRIS (piedāvājums Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolotājiem)

  • Atklātā ķīmijas stunda 8.kl. Atoma uzbūve, ķīmiskais elements (Elizabete Sirotina)
    Stundā tiks attīstīta lasītprasme un teksta izpratne. Būs iespēja vērot, kā, izmantojot tekstuālu informāciju un modelēšanu, tiek konstruētas zināšanas par atoma uzbūvi, sasaistot to ar ĶEPT.

 

  • Atklātā vizuālās mākslas stunda 9.kl. Burtu mācība (Liene Eltermane) 
    Mazs ieskats viduslaikos. Grāmatu sējumi un rakstība, miniatūra un iniciālis. Tiks veidota iniciāļa skice un iesaistīta lappuses izkārtojumā/kompozīcijā.

 

 

Tā kā kopš 2020.gada 26.oktobra mācības notiek attālināti, 2020./21.mācību gada atklāto stundu un pieredzes stāstu piedāvājums citos mēnešos netiek realizēts.