Viesi no Budapeštas

Datums: 2022.gada 1.aprīlis Autors: Dagnija Deimante

Turpinoties sadarbībai ar skolām no dažādām Eiropas valstīm, mūsu skolā no 28.marta līdz 1.aprīlim  viesojās skolotāji no Budapeštas: Lili Sikora (sporta skolotāja), Zsolt Patrik-Pirk (angļu valodas skolotājs) un Katalin Köves (angļu valodas skolotāja). Ungāru kolēģi apmeklēja angļu valodas, vēstures, sporta, tehnoloģiju un dizaina stundas, kā arī ar interesi izzināja mūsu skolas darba organizācijas tradīcijas un kultūru. Ungāru skolotāji labprāt iesaistījās stundu norisē un sarunājās ar mūsu skolēniem, kas izrādīja interesi par Ungāriju un skolu sistēmu Ungārijā. 

 

Viesošanās laikā izveidojās sapratne un ieinteresētība, kas turpmāk tiks nostiprināta, jo rudenī mūsu skolas skolotāji dosies uz Budapeštu, lai vienotos par turpmāko sadarbību. 

 

Viesošanās un darba vērošana tiek īstenota ar Erasmus+ projekta atbalstu.