Vācu skolēni un skolotāji mūsu skolā

Datums: 2013.gada 19.novembris Autors: Dagnija Deimante Hartmane

Viena no Comenius projekta prioritātēm ir apmaiņas braucienu organizēšana, kuru laikā projekta dalībnieki uzzina daudz vairāk par otras valsts tradīcijām, dzīvi, vēsturi un cilvēkiem, nekā lasot informāciju grāmatās vai internetā.

Mūsu skolas Comenius projekta dalībnieki ir bijuši Itālijā un Anglijā, bet pie mums ir viesojušies itāļi, spāņi un vācieši. Vācu skolēnu apmeklējums bija īpašs, jo viņi viesojās mūsu valsts 95.dzimšanas dienas svinību laikā. Viesi apbrīnoja mūsu skolas kora dziedāšanas prasmi un visu īpašo noskaņu, kas šajās dienās valdīja skolā un pilsētā.

Paldies Comenius projekta dalībniekiem un viņu ģimenēm, kā arī skolotājiem, kas palīdzēja vācu viesiem izbaudīt Valsts svētku noskaņu.