Skolēnu parlaments mācās

Datums: 2022.gada 20.oktobris Autors: Elīza Anna Šperberga

logojaunatneslietas_0

 

Šī gada 23. un 24. septembrī jaunais Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnu parlaments atpūtas bāzē ''ODS'' aizvadīja apmācības projekta ''ATSPĒRIENS'' (mācīties pilsonisko līdzdalību un būt kopā, mācīties darot) (Nr. VP2022/3-21) ietvaros.

 

Divas dienas, esot kopā, jaunieši profesionāla apmācību trenera Ilvara  Ruņģa vadībā attīstīja savas prasmes komunikācijā, saliedējās, darot neikdienišķus uzdevumus, mācījās komandas veidošanas principus, pārrunāja aktuālās problēmas ikdienas komunikācijā un grupu darba veidošanā, dažādu aktivitāšu ceļā mēģināja gūt lielākas empātijas prasmes un izjūtu, kā arī veicināja radošo domāšanu, tās praktisku pielietošanu, attīstīja neordināru domāšanu, kas turpmāk palīdzēs parlamenta radošuma veicināšanā.

 

Mācību noslēgumā, izvērtējot kopā pavadītās divas dienas, parlamenta dalībnieki atzinīgi novērtēja šo procesu, sakot, ka jūtas daudz brīvāki un saliedētāki un ka tās sniedza iespēju iepazīt citam citu no citādāka skatu punkta, izprast katra spējas, stiprās un vājās puses, kas ir svarīgi, lai sāktu kopīgu darbu. Droši var teikt, ka ir izdevies izveidot spēdīgu, saliedētu un zinošu, darboties spējīgu skolēnu parlamenta komandu šim mācību gadam, kas arī bija šo mācību galvenais mērķis.

 

Pēc apmācībām parlamenta dalībnieki, ieguvuši jaunās prasmes un attīstījuši jau iepriekšējās iemaņas, ir apņēmības pilni ķerties pie darba skolā. Ikvienam jaunietim ir svarīga emocionālā drošība skolā, labizjūta, un novembrī plānotas nodarbības jauniešiem un skolotājiem par labbūtības tēmu.