Ministru prezidenta atzinības (2021.gads)

Datums: 2021.gada 20.jūnijs

MINISTRU PREZIDENTa Krišjāņa kariņa pateicības RAKSTs 2021.GADĀ

 

Skolēna vārds, uzvārds Klase Sasniegumi
Linda Astrauska 12.b Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Amanda Radava 12.b Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Dana Šēra 12.b Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Mihails Kristians Zagorskis 12.b Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Juris Ozoliņš 12.c Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Laura Bunka 12.d Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem
Valts Kālis 12.d Latvijas Valsts Ministru prezidenta K.Kariņa pateicības raksts
par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem