Kurzemes reģiona olimpiādes (2020./2021.mācību gadā)

Datums: 2021.gada 20.jūnijs

Skolēna vārds, uzvārds

Klase

Priekšmets vai pasākums

vieta

Ralfam Jurjānam

11.c Kurzemes novada ģeogrāfijas olimpiādē 3.vieta