Kas ir "Comenius"?

Datums: 2012.gada 1.septembris Autors: Dagnija Deimante Hartmane

Kas ir Comenius?
Comenius ir kreatīva skolēnu grupa, kas domā pozitīvi, ir radoši, atraktīvi, domājoši jaunieši. Ar Comenius mēs iepazīstam citas valstis, nacionalitātes, viņu problēmas un cenšamies tās kopīgi risināt, kā arī viņi palīdz mums. Varētu teikt, ka Comenius ir komandas darbs – darbs, kur piedalās visi līdzīgi domājošie.

Ko mēs darām?
Mūsu mērķis ir padarīt skolas dzīvi interesantāku, raženāku, mums patīkamāku un tādu, lai uz skolu mēs dotos ar prieku. Mēs dodamies dažādos apmaiņas braucienos, kā arī uzņemam viesus no citām valstīm Latvijā, mūsu mājās. Šādā veidā mēs iegūstam pieredzi, informāciju par dzīvi citās valstīs, kā arī labi pavadītu laiku.

Kādēļ mēs to darām?
Līdz ar darbošanos Comenius programmā mēs iegūstam daudzus plusus. Mēs ceļojam, izpētām, uzzinām, iepazīstam. Tās ir lietas, kuras noteikti noderēs nākotnē. Iepazīstot citu valstu kultūru un tradīcijas, mēs spējam sapras,t kā labāk komunicēt ar cilvēkiem un ko no viņiem sagaidīt. Protams, visu var panākt tikai un vienīgi ar darbu, bet censties ir tā vērts. Šeit tu savas zināšana iegūsti bez maksas.

Mūsu tikšanās reizes
Tikšanās reizes notiek reizi vai divas reizes mēnesī, kad visi grupas biedri, ņemot līdz labu garastāvokli, gribu strādāt un darboties, dodas uz Comenius sapulcēm skolas trešajā stāvā 33. kabinetā. Mums palīdz mūsu līderi, skolotāji: Dagnija Deimante-Hartmane, Elans Zīverts, Elita Balčus, Ineta Drēže un Signe Berga. Sapulcēs apspriežam visu svarīgāko, kas jādara, kā arī Comenius biedri pēc saviem izbraukumiem pastāsta par savu labi pavadīto laiku un pieredzi, ko viņi ir ieguvuši. Esam sadalījušies vairākās grupās – Education, Health, Intolerance and Racism, Plastics, Alternative energy, lai būtu vieglāk un interesantāk strādāt. Grupās kopīgi sadalām pienākumus un kopīgiem spēkiem darbojamies, lai darbs būtu labāks un ātrāk ietu uz priekšu. Šādā veidā mēs strādājam un darbojamies.