7.-9.klases sasniegumi (2021./2022.m.g.)

Datums: 2022.gada 20.jūnijs

Gabrielai Šupstikai

7.a

2.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē

Hannai Kalniņai

7.a

3.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Henrija Augustīnam Žakam Leijam

7.a

1.vieta skolas un pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei

Aleksam Bogdanovam

7.a

2.vieta skolas un pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei

Elizabetei Sudmalei

7.a

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un tituls “Labākā mācībās 7.a klasē 2021./22. m.g.”

Paulai Oleksai

7.a

2.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā meitenēm un  par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Vanesai Matisonei

7.a

2.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā meitenēm

Danielai Teterei

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Sofijai Lapiņai

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Beātei Rencei

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Hesterei Rozenbergai

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Evelīnai Poikānei

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Laurai Kristiānai Sprūdei

7.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Josijai Ivanovskai

7.a

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Kristīnei Stenderei

7.b

1.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē

Viktorijai Melderei

7.b

3.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Paulai Ķervijai

7.b

2.vieta skolas, atzinība pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei

Markusam Neretam

7.b

3.pakāpe Liepājas 7.- 9.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumos, 3.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā zēniem un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Ralfam Zepam

7.b

1.vieta Liepājas matemātikas jomas konkursā "Galvas rēķini" un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Mārcim Norenbergam

7.b

3.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā zēniem

Madaram Pusaudzim

7.b

3.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā zēniem

Markusam Augustovskim

7.b

3.vieta Liepājas pilsētas starpskolu sacensībās Foto orientēšanās 7.klašu grupā zēniem un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Alisei Anženko

7.b

 tituls “Labākā mācībās 7.b klasē 2021./22. m.g.”

Sindijai Vīgulei

7.c

1.pakāpe skolas un 2.pakāpe pilsētas vizuālās mākslas olimpiādē

Elizabetei Dimzai

7.c

3.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Diānai Skudrītei

7.c

3.vieta skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei,  par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g. un par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Matīsam Žuburam

7.c

3.vieta skolas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei

Joannai Šternai

7.c

1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras, 2. pakāpe skolas un atzinība Liepājas valstspilsētas matemātikas olimpiādē, 3.vieta valsts Jauno matemātiķu konkursā  ar prof. Cipariņa izaicinājumu (4.kārta) un par teicamām sekmēm un  titulu “Labākā mācībās 7.c  klasē 2021./22. m.g.”, un par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Katei Andersonei

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Dārftai Dzintarei

7.c

par  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Ralfam Briljonokam

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Leonardam Ozolam

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Mikum Strolim

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Valteram Vjaksem

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Luīzei Valdmanei

7.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Gabrielai Bitei

7.d

2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 2.pakāpe Liepājas 7.- 9.klašu skolēnu  pētniecisko darbu lasījumos un tituls “Labākā mācībās 7.d  klasē 2021./22. m.g.” un par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”-

Amandai Aldermanei

7.d

1.vieta skolas un pilsētas izteiksmīgās lasīšanas konkursā angļu valodā 7.klasei

Diānai Aņejevai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Maijai Aplokai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Evelīnai Kortnijai Badovskai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g. un par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Amēlijai Grantiņai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Eimijai Martai Baumanei

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Veronikai Hristoforovai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Mikam Jansonam

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Monikai Krūčei

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Kristianam Riekstam

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Kristianam Vītoliņam

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Esterei Ķīnastai

7.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Laurai Kļaviņai

7.d

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Renātei Sutrei – Adijānei

7.d

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Sofijai Semjonovai

8.a

1.vieta skolas un atzinība pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

Sofijai Zīvertei

8.a

3.vieta skolas un pilsētas angļu valodas olimpiāde 8 .klasēm

Kitijai Kronbergai

8.a

tituls “Labākā mācībās 8.a  klasē 2021./22. m.g.”

Nikolai Vašukai

8.a

atzinība  JA Latvia konkursā 5. – 9.klašu skolēniem “Biznesa pasakas 2022”

Sofijai Puišītei

8.a

1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē

Ievai Balodei

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Ancei Keita Buličevai

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Danielai Cērei

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Arinai Jevlampijevai

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Gustavam Jēkabam Knapšim

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Danielai Kuzminovai

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Ksenijai Polovenko

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Nikolai Annai Slavikai

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Viesturam Trukšim

8.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Paulam Veisam

8.a

atzinība pilsētas informātikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Unai Goguadzei

8.b

2.vieta skolas un atzinība pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

Ancei Pakalniņai

8.b

3.vieta skolas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Alisei Fadejevai

8.b

laureāte JA Latvia konkursā 5. – 9.klašu skolēniem “Biznesa pasakas 2022”

Reičelai Skudrovskai

8.b

2.pakāpe skolas vizuālās mākslas, 3.pakāpe pilsētas matemātikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Rūtai Krūmiņai

8.b

tituls “Labākā mācībās 8.b  klasē 2021./22. m.g.”

Melisai Modinai

8.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Elizabetei Vindigai

8.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Klāvam Auzniekam

8.b

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Elzai Vucenai

8.c

1.vieta skolas latviešu valodas un literatūras, 1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Evelīnai Serijai

8.c

2.vieta skolas angļu valodas, 2.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Markam Danielam Brižakam

8.c

3.pakāpe skolas vizuālās mākslas, 2.vieta pilsētas 8 .klašu bioloģijas un 1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē un tituls “Labākais mācībās 8.c  klasē 2021./22. m.g.”

Raivo Samauskam

8.c

atzinība pilsētas franču valodas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Edvardam Balobinam

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Elīnai Jansonei

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Marijai Kalneniecei

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Emīlijai Kūlainei

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Elisai Tefai

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Markusam Žukauskam

8.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Kārlim Rogam

8.d

2.vieta skolas un pilsētas latviešu valodas un literatūras  un 1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Emīlijai Kirhnerei

8.d

atzinība pilsētas franču valodas olimpiādē

Amandai Dobelei

8.d

3.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē un tituls “Labākā mācībās 8.d  klasē 2021./22. m.g.”

Sofi Čerpitai

8.d

1.pakāpe skolas vizuālās mākslas olimpiādē

Beātei Patrīcijai Saulei

8.d

3.vieta skolas un atzinība pilsētas angļu valodas olimpiādē 8.klasēm

Evelīnai Tjaguņenko

8.d

1.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Markusam Jaunsleinim

8.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Airisai Juzupai

8.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Anastasijai Tatarenkovai

8.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Kristianam Štobim

9.a

atzinība pilsētas franču valodas olimpiādē, par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g. un par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Lindai Emīlijai Vecvagarei

9.a

tituls “Labākā mācībās 9.a  klasē 2021./22. m.g.”

Henijai Blūmai

9.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Madarai Šmitei

9.a

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Annijai Būdeniecei

9.a

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Elizabetei Bindijai Grudulei

9.a

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Karīnai Porcikai

9.b

2.vieta skolas un pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Madarai Kirpičenokai

9.b

3.vieta skolas, 1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Arturam Vasiļjevam

9.b

atzinība skolas un 3.vieta pilsētas matemātikas, 1 .vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Jānim Krūmiņam

9.b

2.pakāpe pilsētas fizikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Alenam Kozjuram

9.b

3.pakāpe pilsētas vēstures un 1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē par labām un  teicamām sekmēm un tituls “Labākais mācībās 9.b  klasē 2021./22. m.g.”

Elīzai Baušeniecei

9.b

3.pakāpe Liepājas 7.- 9.klašu skolēnu pētniecisko darbu lasījumos

Paulai Blizņecai

9.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Denīzei Lācītei

9.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Patrīcijai Putrai

9.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Anetei Rencei

9.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Paulai Rubenei

9.b

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Danielai Sofijai Pavlovskai

9.b

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Elīzai Annai Šperbergai

9.c

1.vieta skolas, 1.vieta pilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiādē, tituls “Labākā mācībās 9.c  klasē 2021./22. m.g.” un par teicamu 7. – 9.klašu skolēnu līdzpārvaldes “Kodols” vaditājas pienākumu veikšanu

Alisei Jaunsleinei

9.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g. un aktīvu darbu  7. – 9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Nikolai Krasovskai

9.c

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Elizabetei Grīnbergai

9.c

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Paulai Kapleitei

9.c

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē  “Kodols”

Kārlim Ābelem

9.d

1.vieta skolas un 3.vieta pilsētas krievu valodas un vēstures olimpiādē 8.-12.klasēm un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Evijai Marijai Kihtanai

9.d

2.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Anastasijai Tereščenko

9.d

2.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Viktorijai Čehanovai

9.d

2.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Darjai Karginai

9.d

3.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Polinai Noskovai

9.d

1.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Anhelinai Sviženkai

9.d

3.vieta skolas krievu valodas olimpiādē 8.-12.klasēm

Jegoram Pņovam

9.d

3.pakāpe pilsētas ķīmijas olimpiāde 9.-12.klasēm, atzinība pilsētas fizikas olimpiādē un par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Esterei Rogai

9.d

atzinība pilsētas ķīmijas un 1.vieta 8. – 9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē, teicamas sekmes un  tituls “Labākā mācībās 9.d  klasē 2021./22. m.g.”

Rihardam Novadam

9.d

2.vieta 9.klašu grupā individuālajā sniegumā un 1 .vieta 8. -9.klašu komandā Liepājas Universitātes matemātikas olimpiādē un  par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Žanetei Bērziņai

9.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Kitijai Muzikantei

9.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Intaram Pomerancim

9.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Esterei Sergejevai

9.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Amandai Vīksnai

9.d

par labām un  teicamām sekmēm 2021./22.m.g.

Anastasijai Tereščenko

9.d

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”

Ancei Liepai

9.d

par aktīvu darbu 7.-.9.klašu skolēnu līdzpārvaldē “Kodols”