2021./2022.mācību gads

Datums: 2022.gada 22.marts

 Zinātņu nozare

Darba nosaukums

Autora vārds, uzvārds

Klase

Darba vadītājs

Rezultāti

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Культурный канон Латвии в зеркале Национального корпуса русского языка

Viktorija Karpenko

12.B Gaļina Šestakova

Izvirzīts uz Kurzemes reģiona 13.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 1.pakāpe,  izvirzīts uz Latvijas 46.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

HUMANITĀRĀS UN MĀKSLAS ZINĀTNES

Angļu un franču homogrāfu semantiskās robežas Alise Fiļipova 11.A Inga Bliska

Izvirzīts uz Kurzemes reģiona 13.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 2.pakāpe,  izvirzīts uz Latvijas 46.Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci

LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŽA UN VETERINĀRĀS ZINĀTNES

Latvijas mežu biezības aprēķināšanas metožu nesakritības noteikšana un pierādīšana Toms Jaunzems 12.C Felikss Rekovičs

Izvirzīts uz Kurzemes reģiona 13.skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci- 3.pakāpe