2020./2021.mācību gads

Datums: 2021.gada 4.aprīlis

Skolēns

Klase

Darba nosaukums

Darba vadītājs

Rezultāti

Karīna Porcika

8.B

Austrālijas audējskudru (Polyrachis dives) radošā pieeja
pārtikas meklējumos

Aiga Jaunskalže

2. pakāpe

Madara Kirpičenoka

8.B

Parabola kā dizaina elements

Evija Spūle

2.pakāpe