Tikšanās ar Vītolu fonda pārstāvi

Datums: 2021.gada 20.februāris Autors: Agita Bargā

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju, uzsākot studijas kādā no Latvijas augstskolām.

 

15.februārī tikšanās laikā ar Vītola fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi visi interesenti, 11. un 12. klašu skolēni, uzzināja par iespējām saņemt Vītolu fonda stipendiju, kādi ir noteikumi un pieteikšanās kārtība. Tagad laiks dokumentu kārtošanai.

 

Katru gadu vairāki ģimnāzijas absolventi iegūst šo stipendiju, kas ir liels atbalsts kvalitatīvām studijām. Lai izdodas atī šogad!

 

1