Tikšanās ar RSU vēstnešiem

Datums: 2020.gada 6.decembris Autors: Agita Bargā

RSU vēstneši katru gadu dodas uz Latvijas skolām, lai jauniešiem pastāstītu par augstākas izglītības nozīmi un studiju iespējām RSU. Šogad šāda tikšanās tiešsaistes formātā notika 16. novembrī, kad interesenti varēja uzzināt par studiju iespējām RSU, studentu mācību darbu, sabiedrisko dzīvi un sadzīvi. Studējošie jaunieši dalījās savā pieredzē, atbildēja uz jautājumiem un iedrošināja izvēlēties studijas RSU daudzveidīgajās fakultātēs.