SOLI pA SOLIM fināls

Datums: 2021.gada 28.decembris Autors: Jurģis Krugļikovs

2021.gada 20.decembrī pēdējo aktivitāti piedzīvoja projekts "Soli pa Solim". Tā ietvaros ģimnāzijas 11. klašu skolēniem bija iespēja pavadīt pēdējo mācību dienu šajā semestrī, kopīgi veicot dažādus uzdevumus, lai sagatavotos svētku laikam. Jaunieši tikās ar skolas absolventu Tomu Papirtu, video speciālistu, lai diskutētu par kvalitatīvu video stāstu veidošanas principiem – gan saturisko, gan vizuālo pusi. Tika filmētas dažādās saliedēšanās spēles, veidoti kopīgi foto un video materiāli, kā arī gatavotas dāvanas līdzcilvēkiem, rakstot vēstules, veidojot apsveikumu kartītes.

 

Skolēniem projekta vadītāji sniedza atgriezenisko saiti par klases kopdarbu, kā arī uzklausīja ieteikumus par atlikušā vidusskolas posma realizāciju.

 

Dienas beigās katram jaunietim tika pasniegta dāvana par dalību projektā un viņu sejās staroja bērnu dienu brīnums. 

Aktivitāti vadīja skolas absolventi Jurģis Krugļikovs un Oļesja Krugļikova.

 

Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” (PuMPuRS).