Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņa

Datums: 2021.gada 21.februāris Autors: Daniels Brugevics

9.februārī Madonas Valsts ģimnāzija rīkoja tiešsaistes tikšanos visas Latvijas Valsts ģimnāziju skolēnu pašpārvaldēm, un tajā piedalījās aptuveni 80 jauniešu un skolotāju no dažādiem Latvijas reģioniem. Pasākuma ietvaros skolēni dalījās pieredzē par skolēnu pašpārvaldēm un to darbu, iepazinās cits ar citu. Tajā bija gan radošās darbnīcas, gan diskusijas, gad domu kartes veidošana.

 

Rīgas Skolēnu domes konsultante Brigita Medne vadīja diskusiju par to, kādi resursi ir pieejami pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei. Diskusijas laikā ikvienam bija iespēja izteikt savu viedokli un uzdot jautājumus. Interesants bija Madonas Valsts ģimnāzijas absolventa un uzņēmuma “Lancman Bag” īpašnieka Kristiāna Lancmaņa stāsts par uzņēmuma izveidi un ieteikumi, kā katram skolēnam savā ikdienā būt produktīvam un sasniegt izvirzītos mērķus.

 

Ir skaidrs, ka skolēnu pašpārvaldēm (mūsu skolā parlaments) šajā attālinātajā laikā nav viegli, grūtāk ir izdomāt idejas skolas pasākumiem.

 

Tikšanās laikā bija iespēja iegūt jaunus kontaktus, pārrunāt šī brīža darbu pašpārvaldēs, katras skolas pārstāvji varēja nedaudz arī pastāstīt par to, kā tieši viņu skolā šobrīd tiek organizēts darbs un kā tiek veidoti pasākumi. Mums bija, ar ko dalīties pieredzē.

 

madonas VAlsts gimna pasakuma