Skolēni mācās izvirzīt mērķus

Datums: 2020.gada 13.janvāris

Decembra sākumā 10. un 12.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībās, kurās profesionāla supervizora vadībā  veica pašvērtējumu, paplašināja priekšstatu par savu potenciālu. Nodarbības laikā izanalizējot savas stiprās un vājās puses, skolēni izvirzīja tuvākos mērķus savas karjeras attīstībai.

 

Pasākums tika īstenots projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.