Skolēni iepazīst profesijas

Datums: 2019.gada 5.februāris

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8.klašu skolēni ir apmeklējuši dažādus uzņēmumus un iepazinušies ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu. Jaunieši ir iejutušies konditora un maiznieka profesijā maizes ceptuvē “Lāči”, pārbaudījuši savu piemērotību šīm profesijām. Saldumu fabrikā “Laima  iejutušies šokolatjē “ādā” un gatavojuši saldumus. Starptautiskajā lidostā “Rīga” jaunieši izpētīja profesiju daudzveidību viena uzņēmuma ietvaros un guva priekšstatu par profesiju daudzveidību vienā uzņēmumā.