Skolas lasījumi

Datums: 2016.gada 22.februāris Autors: Kristīne Roze

2015./2016.mācību gada 2.semestrī jau notikuši vairāki liela mēroga pasākumi, kas saistīti ar projektu un pētniecisko darbu izstrādāšanu, precīzāk, tā izpētītā rezultāta prezentēšanu plašākai publikai tepat – ģimnāzijā.

 

29.janvārī notika jau tradicionālās projektu darbu prezentācijas 7.-9.klašu skolēniem skolas zālē. 7.klases dalījās atšķirīgā izpratnē, kā apzināties piederību savai skolai, izstrādājot klases projektu „Mēs savā skolā”. Pasākumā piedalījās arī Liepājas Centra sākumskolas bijušie skolotāji, administrācija. Pasākums zālē bija sava veida ierosinājums sarunai „Liepājas Centra sākumskola – Liepājas Valsts 1.ģimnāzija: saruna par PĒCTECĪBU mācību procesā 7.klasēs”. 9.klašu skolēni – arī tradicionāli – bija pievērsušies savu potenciālo nākotnes profesiju izzināšanai klases projektā „Karjera” un stāstīja par projektu dienās klasē izpētīto.


8.klašu skolēni prezentēja gan radošus, gan tradicionālus projekta darbus, kas bija izstrādāti, gan grupās, gan individuāli par sev saistošām tēmām.

 

11.klases iepazīstināja ar zinātniski pētniecisko darbu izstrādes rezultātiem humanitāro, sociālo un dabaszinātņu jomā, klātesot arī 10.klašu skolēniem, kuriem bija iespēja mācīties, kā šo darbu paveikt. Desmitie ar sava pirmā pētījuma gada rezultātu mūs iepazīstinās 16.maijā.


19.februārī notika gadskārtējie SKOLAS LASĪJUMI, kuros piedalījās tie projektu un zinātniski pētniecisko darbu autori, kuri pārstāvēs savu skolu PILSĒTAS LASĪJUMOS. Pasākumu vadīja 2015. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas gada absolvents Edgars Pankratovs. Lasījumu pasākumus apmeklēja 7.A,B,C, 8.C, kā arī 10.A,B,C klase.


Paldies darbu autoriem un darbu vadītājiem, kuri veiksmīgi konsultēja jaunos pētniekus darba procesā un palīdzēja sagatavoties skolas lasījumiem!

 

Jau 9.martā mūsu skolā notiks Liepājas skolu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, bet 14. aprīlī 7.vidusskolā–pamatskolas lasījumi.


Atbalstīsim un vēlēsim veiksmi savējiem, kuri pārstāvēs mūsu skolu šajos pasākumos!

 

 • Anastasija Antonova (8.C; darba vadītāja Gaļina Šestakova)
 • Agate Sproģe (8.A; darba vadītāja Baiba Mackiala)
 • Marta Bažejeva (8.B; darba vadītāja Baiba Mackiala)
 • Elīna Libķena (8.B; darba vadītāja Baiba Mackiala)
 • Elizabete Preisa, Anete Zauka (8.C; darba vadītāja Baiba Mackiala)
 • Katrīna Meļķe, Melānija Tālute (8.C; darba vadītāja Baiba Mackiala)
 • Žanete Markova (8.C; darba vadītāja Indra Jurika)
 • Krista Melisa Altāne (12.C; darba vadītāja Žaneta Flaksa)
 • Angelīna Mumgaude (11.A; darba vadītāja Gaļina Šestakova)
 • Agnese Ribakova (11.C; darba vadītāja Gaļina Šestakova)
 • Roberts Bitenieks (11.B; darba vadītāja Vintra Braša)
 • Sanija Baraka, Līvija Grantiņa (11.A; darba vadītāja Dagnija Deimante)
 • Kristīne Liepa (11.B; darba vadītāja Vintra Braša)
 • Laura Adamoviča (11.A; darba vadītāja Dagnija Šimanska)
 • Dāvis Petrovics (11.B; darba vadītāja Ineta Drēže)
 • Kārlis Džeriņš (11.B; darba vadītājs Aivis Tālbergs)
 • Roberts Kalnītis (11.B; darba vadītājs Arnolds Šablovskis)
 • Signe Venškevica (11.C; darba vadītāja Elizabete Sirotina)
 • Lāsma Jankovska (11.C; darba vadītāja Elizabete Sirotina)
 • Rūdolfs Jorens Baltiņš-Kļava (11.B; darba vadītāja Vineta Tomsone)
 • Elīna Zīverte (11.B; darba vadītāja Dace Grūbe)
 • Filips Oskars Zvagulis (11.B; darba vadītāja Elizabete Sirotina)
 • Aleta Betija Aniņa (11.C; darba vadītāja Lilita Lepse

 

Skolas lasījumi