Seminārs vecākiem

Datums: 2022.gada 24.janvāris

Sadarbībā ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi 18.janvārī rīkojām kārtējo semināru vecākiem par tēmu “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīga profesionāļa tapšanas procesā”, ko vadīja lektore Inta Lemešonoka – pedagoģijas zinātņu doktore, karjeras konsultante, grāmatu autore par kompetenču pieeju karjeras izglītībā. Sarunā ar vecākiem lektore dalījās savā pieredzē un metodēs kā vecākiem runāt ar saviem bērniem, lai viņi nākotnē kļūtu par veiksmīgiem profesionāļiem.

 

1