Projekts „Apmaiņa visiem”

Datums: 2014.gada 28.novembris Autors: Signe Berga

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir uzsākusi dalību starptautiskajā projektā „Apmaiņa visiem”, kurā piedalās Vācija, Lietuva, Polija, Dānija, Zviedrija. Projektu koordinē Dānija. Tas domāts pamatskolas skolēniem un skolotājiem, lai iepazītos un izvērtētu, kā apmaiņas programmas ietekmē skolēnu zināšanu un prasmju līmeni.

 

Projekts „Apmaiņa visiem”

 

27.novembrī skolā ieradās projekta dalībnieki no visām dalības valstīm. Skolas direktors Helvijs Valcis, angļu valodas skolotāja Dace Groduma-Vīriņa, matemātikas skolotājs Artis Freimanis un skolēni Katrīna Krūmiņa un Jānis Blūms viesus iepazīstināja ar skolu, tās vēsturi, mācību un ārpusstundu darbību.