Projekta “PaKāpieni” 4.solis 10.klašu skolēniem

Datums: 2020.gada 3.februāris Autors: Signe Berga

 

23. janvārī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klašu skolēniem norisinājās  projekta  ES fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta “PaKāpieni” 4.solis – noslēguma pasākums  “Mācāmies mācīties – ceļā uz mērķu sasniegšanu”.  Katra klase veidoja savu radošo materiālu – “PaKāpiens”, analizējot savu individuālo ceļu, kā izdevies realizēt pirmos mērķus, kā arī analizējot savas klases dzīvi pirmajā pusgadā.

 

Skolas aulā skolēniem bija iespēja ar dažādu uzdevumu palīdzību pārliecināties par vienotību, spēju trenējoties uzdevumu veikt aizvien kvalitatīvāk. Katra klase prezentēja savu veikumu, gan stāstot savu pieredzi, gan rādot izveidotās video prezentācijas. Interesanti bija redzēt, kādas nominācijas klases cita citai piešķīra: 10.a klase ieguva nomināciju kā harmoniska, ģimeniska, radoša klase; 10.b – nopietnākā, klusākā klase; 10.c – radoša, interesanta, inteliģenta klase; 10.d – kustīgākā, enerģētiskākā, saliedētākā klase.

 

Pasākumu vadīja skolas absolventi un neformālo izglītības pasākumu organizētāji Oļesja un Jurģis Krugļikovi, aicinot jauniešus turpināt iesākto ceļu un realizējot savus mērķus, galvenais neapstāties pusceļā, bet darīt.

 

Šī projekta mērķis, kā apliecina skolēnu aptaujas rezultāti, ir sasniegts, jo ir pilnveidotas prasmes sadarboties, iepazīstot citam citu, ir iegūtas zināšanas par mērķu izvirzīšanu un soļiem, kā tos realizēt, ir apzināta piederības sajūta klasei un skolai, mācoties pieņemt kopīgus atbildīgus lēmumus un vēlme iegūt kvalitatīvu izglītību.