Profesionāļu pieredzes stāsti

Datums: 2022.gada 24.janvāris

Vislabāk profesijas var iepazīt tiekoties ar savas jomas profesionāliem. Tādu iespēju 21.janvāŗī jauniešiem piedāvāja RTU Liepājas filiāle, kas organizēja sarunas ar četriem savas  jomas profesionāļiem, RTU Liepājas filiāles absolventiem. Sarunas laikā jaunieši iepazina speciālista ikdienas darba specifiku, viņu karjeras izaugsmi, kas palīdzēja jauniešiem skaidrāk izprast savas karjeras izvēles ceļus.

 

2