Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi

Datums: 2016.gada 15.marts Autors: Kristīne Roze

9.martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā notika Liepājas skolu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Informācija par pasākuma norisi ŠEIT

 

Zinātniski pētniecisko darbu lasījumi bija arī konkurss ar iespēju iegūt kādu godalgotu vietu vai atzinību un uzaicinājumu piedalīties Kurzemes reģiona skolēnu zinātniskajā konferencē.
No mūsu skolas pilsētas lasījumos piedalījās 16 zinātniski pētniecisko darbu autori 11 sekcijās: latviešu literatūras zinātnē, cittautu (krievu) valodniecībā, pedagoģijā, socioloģijā, ekonomikā, vēsturē, fizikā, ķīmijā, informātikā, veselības zinātnē un vides zinātnē.

 

Paldies visiem par ieguldīto darbu! 

 

Apsveicam godalgoto darbu autorus un viņu darbu vadītājus! 

 


Latviešu literatūras zinātnē

 • Krista Melisa Altāne (12.C; darba vadītāja Žaneta Flaksa) – 2.vieta

 

Cittautu (krievu) valodniecībā

 • Angelīna Mumgaude (11.A; darba vadītāja Gaļina Šestakova) – 1.vieta
 • Agnesa Ribakova (11.C; darba vadītāja Gaļina Šestakova) – 3.vieta

 

Ekonomikā

 • Laura Adamoviča (11.A; darba vadītāja Dagnija Šimanska) – atzinība

 

Vēsturē

 • Dāvis Petrovics (11.B; darba vadītāja Ineta Drēže) – 2.vieta

 

Fizikā

 • Roberts Kalnītis (11.B; darba vadītājs Arnolds Šablovskis) – 2.vieta

 

Ķīmijā

 • Signe Venškevica (11.C; darba vadītāja Elizabete Sirotina) – 1.vieta
 • Lāsma Jankovska (11.C; darba vadītāja Elizabete Sirotina) – 3.vieta

 

Informātikā

 • Rūdolfs Jorens Baltiņš-Kļava (11.B; darba vadītāja Vineta Tomsone) – 3.vieta

 

Veselības zinātnē

 • Elīna Zīverte (11.B; darba vadītāja Dace Grūbe) – 3.vieta

 

Vides zinātnē

 • Filips Oskars Zvagulis (11.B; darba vadītāja Elizabete Sirotina) – 1.vieta
 • Aleta Betija Aniņa (11.C; darba vadītāja Lilita Lepse) – 2.vieta

 

Vēlam veiksmi Kurzemes reģiona zinātniskajā konferencē 23.martā šiem mūsu skolas pārstāvjiem: Kristai Melisai Altānei, Angelīnai Mumgaudei, Agnesai Ribakovai, Dāvim Petrovicam, Signei Venškevicai, Aletai Betijai Aniņai, Filipam Oskaram Zvagulim, Elīnai Zīvertei!


Pilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi