Pilnveidotais mācību saturs pamatizglītībā

Datums: 2020.gada 18.maijs

Lietpratīgam skolēnam apgūstamās zināšanas, izpratne, prasmes un vērtības nostiprinātas Valsts pamatizglītības standartā, kas stājies spēkā 2020.gada 1.septembrī. Pamatizglītības pakāpē saskaņā ar jauno standartu ir noteikts stundu skaits katram mācību priekšmetam 3 gadu laikā, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā.

 

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas

mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plāns, sākot ar 2020./2021.m.g.

 

 

 

 7.klase   8.klase   9.klase 

KOPĀ

 

Mācību stundu skaits nedēļā

32

34

34

100

1

Valodu mācību joma

 

 

 

 

1.1.

Latviešu valoda

3

3

3

9

1.2.

Angļu valoda

2

3

3

8

1.3.

Otra svešvaloda (krievu, vācu, franču)

3

2

2

7

2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 

 

 

 

2.1.

Sociālās zinības

1

1

1

3

2.2.

Latvijas un pasaules vēsture

2

2

2

6

3

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 

 

 

 

3.1.

Vizuālā māksla

1

1

1

3

3.2.

Mūzika

1

1

1

3

3.3.

Literatūra

2

2

2

6

3.4.

Teātra māksla*

1

 

 

1

4

Dabaszinātņu mācību joma

 

 

 

 

4.1.

Ķīmija

 

2

2

4

4.2.

Fizika

 

2

2

4

4.3.

Bioloģija

2

2

2

6

4.4.

Ģeogrāfija

2

2

2

6

5

Matemātikas mācību joma

 

 

 

 

 

Matemātika

5

5

5

15

6

Tehnoloģiju mācību joma

 

 

 

 

6.1.

Dizains un tehnoloģijas**

1

2

 1

4

6.2.

Datorika

2

1

2

5

6.3.

Inženierzinības***

1

 

 

1

7

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 

 

 

 

 

Sports un veselība (īsteno regulāri 3 gadu laikā)

3

3

3

9

 

 

*Teātra māksla – apgūst 35 stundu apjomā 7.klasē mācību moduļos starpdisciplināri, kā arī 8. un 9.klasē integrēti, ar tādiem mācību priekšmetiem kā literatūra, svešvaloda, sociālās zinības, sports. Mācību priekšmets sniedz iespēju attīstīt saskarsmes un empātijas prasmes, gūt skatuvisku priekšnesumu un publiskās uzstāšanās pieredzi. Iegūtās prasmes noderēs, gan publiski uzstājoties lielākās auditorijās, pētniecības darbu aizstāvēšanā, gan diskusijās un debatēs, gan arī savstarpējā verbālā un neverbālā saziņā

 

**Dizains un tehnoloģijas aizstās līdzšinējo mācību priekšmetu mājturība un tehnoloģijas. Saturā uzsvars no konkrēta priekšmeta izgatavošanas ir pārcelts uz dizaina domāšanas izkopšanu un dažādu prasmju apguvi. Apguvis prasmes, skolēns var plānot lietu tapšanas procesu un īstenot savu ideju par jaunas lietas radīšanu

 

***Inženierzinības – apgūst mācību stundu blokos 7.klasē un starpdisciplināri mācību priekšmetā dizains un tehnoloģijas, ievirzot skolēnu fizikas apguvei 8. un 9.klasē. Mācību priekšmeta mērķis ir skolēnos stiprināt tādas tehniskās domāšanas prasmes kā konstruēšana un projektēšana, materiālu stiprības un saderības analizēšana, spriestspēja par nepieciešamību pēc konkrēta risinājuma un tā ietekmi uz sabiedrību un vidi