Pieredzes apmaiņa meistarklasēs

Datums: 2021.gada 26.novembris

Ja skolotājs piekritis meistarklases materiālu publicēšanai, tie būs skatāmi šeit.

 

Lilita Lepse, Elizabete Sirotina 22.novembrī 15.00
ZOOM platformā
Tematisko vienumu plānošana atbilstoši mācību priekšmeta programmai bioloģijā un ķīmijā pamatskolā vai vidusskolas pamatkursā
Idejas apraksts. Stundā SR, kas liecinās, ka skolēns rezultātu sasniedzis, skolēnu darbības stundā, lai sasniegtu plānoto rezultātu – pieredzes stāsts, kā to visu saplānot, lai būtu vieglāk un ērtāk strādāt konkrētā klasē.

Meistarklases materiāli:

 

 

Līga Tālberga 22.novembrī 15.00
ZOOM platformā
Portfolio
Idejas apraksts. Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei, sadarbojoties ar klases audzinātāju.

 

 

Baiba Mackiala, Vintra Braša 22.novembrī 16.00
ZOOM platformā
Sadarbības modelis morālu un sociālu problēmu aktualizācijai laikā un telpā
Idejas apraksts. Vēstures un teātra mākslas priekšmetu skolotāju sadarbības metodiskais materiāls, lai skolēni, apgūstot tēmu vēsturē par sabiedrības morālām un sociālām problēmām laikā un telpā, izveidotu priekšnesumu, kurā tika aktualizēta kāda no sociālām un morālām problēmām.

Meistarklases materiāls

 

 

Signe Berga 23.novembrī 16.00
ZOOM platformā
Valodas funkcionālie stili
Idejas apraksts. Mācību stundu projekts – grupu darbs (6 stundām). No idejas līdz realizācijai: preses izdevuma radīšana. Sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un atgriezeniskās saites veidošana.

Meistarklases materiāls 

 

 

Arnolds Šablovskis 24.novembrī 15.00
ZOOM platformā
E-apmācība fizikā: Moodle, uzdevumi.lv, GenExis iespēju izmantošana
Idejas apraksts. Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmatūrā "Moodle" un programmā "GenExis".

 

 

Lilita Lepse 24.novembrī 16.00
ZOOM platformā
Prezentācijas bioloģijā 7.klasei
Idejas apraksts. SR, soļi un veicamie uzdevumi tā sasniegšanai, AS. Prezentācijas lieti noder  arī tiem, kas kavē skolu kāda iemesla dēļ – var apgūt konkrēto tematu, arī klasē neesot.

 

 

Vintra Braša, Dace Groduma – Vīriņa 24.novembrī 16.00
ZOOM platformā
Skolotāju sadarbības pieredze, īstenojot moduļu stundas Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā
Idejas apraksts. Aktualizējot skolotāju sadarbības vērtību lietpratībā balstīta mācību satura realizācijā, svarīgi akcentēt sadarbības un sociāli emocionālās kompetences nozīmību ikdienas darbā. Starpdisciplināras pieejas pamatā ir skolotāju sadarbība ne tikai darba plānošanā, bet arī uzraudzīšanā un novērtēšanā.

Meistarklases materiāls