Pieredzes apmaiņa jeb meistarklases klātienē

Datums: 2020.gada 11.decembris

Ja skolotājs piekritis meistarklases materiālu publicēšanai, tie skatāmi šeit.

 

Arnolds Šablovskis 27.novembrī 12.00

E-apmācība fizikā: pārbaudes darbu veidošana GenExis programmā

Idejas apraksts: Veiksmīgāk var apgūt fiziku un nostiprināt prasmes, izmantojot skolotāja izstrādātos uzdevumus programmā "GenExis". Rādīšu, kā veidot uzdevumus.

 

Normunds Dzintars 2.decembrī 12.00

Interpunkcijas apguve 
Idejas apraksts: Idejas, kā varētu palīdzēt skolēniem apgūt latviešu valodas interpunkciju, izmantojot dažādas darba formas un paņēmienus: iekrāsošana, teksta papildināšana, pieturzīmju lietošanas skaidrošana.

 

Kristīne Roze 4.decembrī 11.00

Latviešu valoda un literatūra: saskarsmes punktu meklējumi uzdevumos (vidusskola)
Idejas apraksts: Varu piedāvāt savu pieredzes stāstu un dalīties ar dažiem izveidotajiem materiāliem, kuri man palīdzēja aktualizēt literatūras jautājumus latviešu valodas stundās vidusskolas klasēs.

Meistarklases materiāls

 

Sandra Okuņeva 8.decembrī 11.00

Tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" saturs un norise
Idejas apraksts: Nodarbībā plānots dalīties pieredzē par mācību priekšmeta "Teātra māksla" vienas tēmas "Literāra priekšnesuma sagatavošana (lugas fragmenta iestudējums)" satura un norises plānošanu, mācību procesu un vērtēšanu.

Meistarklases materiāli:

 

Inga Holande 9.decembrī 11.00

Gatavošanās mutvārdu eksāmena daļai angļu valodā 12. klasē
Idejas apraksts: Dalīšos pieredzē, kā, plānojot skolēnu sagatavošanu 12.klases eksāmenam, īpaša uzmanība tiek pievērsta runāšanas prasmes praktizēšanai, skolēnu sadarbībai un sava darba rezultāta izvērtēšanai.

Meistarklases materiāls

 

Līga Tālberga 10.decembrī 13.00

Portfolio
Idejas apraksts: Dalīšanās pieredzē par skolēna portfolio, kas veidots no 7. līdz 9. klasei / no 10. līdz 12. klasei klases audzinātāja vadībā.