Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Pedagogu digitālās prasmes

Datums: 2021.gada 19.oktobris

MĀCĪBU MODULIS:

Pedagogu digitālo prasmju pilnveide atbilstoši mācību stundas fāzēm, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu.

 

MĀCĪBU MODUĻA MĒRĶIS:

Pilnveidot pedagogu digitālās kompetences.

 

MĀCĪBU SATURS:

  1. Mācību stundas fāžu veidošanās principa apzināšana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam (SR).

  2. Digitālo rīku pielietošanas iespējas atbilstoši dažādām mācību stundu fāzēm.

  3. Vienas mācību stundas izveide, balstoties uz attiecīgajiem digitālajiem rīkiem atbilstoši SR.

 

PAREDZAMAIS REZULTĀTS:
Mācību dalībnieki apgūs digitālos rīkus un tehnoloģijas, kas sekmēs ātrāku un efektīvāku mācību procesa īstenošanu, balstoties uz mācību stundas fāzēm, piemēram, organizējot klases darbību atbilstoši SR, strādājot komandā, kā arī apkopojot iegūtos rezultātus un gūstot AS (atgriezenisko saiti).

 

NODARBĪBU APJOMS: 6 stundas

 

NODARBĪBU VADĪTĀJI:
Felikss Rekovičs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājs 
Edgars Pankratovs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotājs

 

NODARBĪBU DALĪBNIEKI: vispārizglītojošo skolu pedagogi

 

Pieteikšanās