Pateicība Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājiem 2021./22.m.g. noslēgumā

Datums: 2022.gada 29.maijs

Atskatoties uz aizvadīto 2021./22. mācību gadu, kas bijis sarežģīts un neierasts, izsaku dziļu pateicību par apzinīgo un godprātīgo darbu. Par daļu no sevis, kas ieguldīta darbā. Paldies par neatlaidību, atbildību un nenogurstošo entuziasmu. Kad kaut kas neizdodas, es zinu, ka varam viens otram uzticēties. Kad kaut ko ir grūti turpināt, es zinu, ka mēs viens otram esam patvērums, kur varam atgriezties.

 

Skolotāju dienā, uzsākot šo mācību gadu, mēs kopīgi izkalām paši sev divus pakavus, kuros pavisam skaidri varam redzēt ikviena pieļauto kļūdu. Izpētot katru ne tik perfekti un pareizi iekalto rievu, bedrīti vai izcilni, ļoti dzīvā atmiņā ir palicis pats process, kā mēs caur kļūdīšanos un cenšanos sasniegt arvien labāku rezultātu nonācām varbūt ne pie ļoti ideāla pakava, bet tomēr mūsu pašu radīta īpaša un unikāla veidojuma, kam ir sava neatkārtojama vērtība.

 

IMG_20220528_144316

 

Vērtības. Labi pārdomātas, reiz tās visas bijušas kas jauns, mazliet biedējošs un neparasts. Ja nu tava doma ir mūsu kopīgo vērtību nākamības pirmais asns?”


Iespēja. Ieraugi to. Laika prasības, fons un zudības nemaina to, ka mēs spējam sen pamestam jaunu veidolu dot. Nav jāiznīcina, lai celtu no jauna. Padomā un pielāgo.” (Rasa Bugavičute-Pēce)

 

Es novēlu mums vienmēr sasniegt savus mērķus, drosmīgi cīnīties par panākumiem un nekad nebaidīties no pēkšņiem šķēršļiem!

 

 

Atzinībā un pateicībā,

Helvijs Valcis