Pamēģināt strādāt sevis izvēlētajā profesijā?!

Datums: 2021.gada 20.februāris

Pamēģināt strādāt sevis izvēlētajā profesijā?! Vai tas ir iespējams? Jā, saka karjeras portāla „Prakse.lv” speciālisti, 12. Februārī tiekoties ar 11. un 12 klašu jauniešiem.

 

Tikšanās laikā jaunieši uzzināja par portāla darbı̄bu un praktiskām iespējām, saņēma informāciju par Atvērto durvju nedēl̦u uzn̦ēmumos, izvērtēja savas spējas,  piedaloties aktivitātē par darbā pien̦emšanas procesu un ekspress aktı̄vas darba intervijas izspēlē.

 

Pēc tikšanās daudzi atzina, ka ieguva jaunu informāciju un  arī dažādas atziņas:

-  Nav jābaidas mēģināt un darīt, jo tikai tā tu kaut ko iegūsi,

-  Lika man daudz vairāk aizdomāties, ko es darīšu pēc vidusskolas beigšanas,

- Bija ļoti interesanti, jo uzzināju daudzas jaunas lietas par izglītības iespējām,

- Ir jāizveido vismaz iespējamā vīzija savai tālākajai dzīvei, lai varētu uz to tiekties,

- Iespēju ir daudz, tikai jāprot tās izmantot.