Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem skolēniem

Datums: 2021.gada 19.oktobris

MĀCĪBU MODULIS: 
Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgiem skolēniem valodu jomā.

 

MĀCĪBU MODUĻA MĒRĶIS: 
Aktualizēt idejas un praktiskus piemērus individualizēta mācību materiāla izveidei vienam tematam, kas veicinātu skolotāja un skolēna veiksmīgu sadarbību valodu apguvē.

 

MĀCĪBU SATURS:

Kursu saturs veidots, fokusējoties uz skolotājam būtiskām idejām, lai gūtu izpratni un pārliecību mērķtiecīgai sadarbībai ar skolēniem.
Kursos aplūkotie apakštemati un jautājumi:

  1. Talantīga skolotāja un skolēna portrets. Kā veidot paradumus, kas ved pie izcilības ikdienā?
  2. Pieredzes stāsts: Skolotājs kā vizionārs un atbalsts skolēna virzībai uz mērķi.
  3. Spēju noteikšanas tests, kas pamatots Hovarda Gārdnera daudzpusīgā intelekta teorijā.
  4. Pieredzē balstīti uzdevumu piemēri viena temata ietvaros valodas apguvē un mācību materiāla izveide, prezentācija.
     

 

PAREDZAMAIS REZULTĀTS:
Gūtas ierosmes mācību darbam, lai īstenotu veiksmīgu sadarbību ar talantīgajiem skolēniem. Izstrādāts individualizēts mācību materiāls vienam tematam pēc vajadzības, apliecinot gatavību radošajai un praktiskajai darbībai.

 

NODARBĪBU APJOMS6 stundas

 

NODARBĪBU VADĪTĀJI:
Inga Bliska, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas franču valodas skolotāja
Normunds Dzintars, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas skolotājs
 

NODARBĪBU DALĪBNIEKI: vispārizglītojošo skolu pedagogi

 

Pieteikšanās