Metodiskais centrs piedāvā

Datums: 2020.gada 10.jūnijs

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, realizējot  Metodiskā centra funkcijas, aicina uz ilglaicīgu sadarbību Liepājas, Kurzemes reģiona skolu kolēģus un citus interesentus, kuriem būtu saistošs kāds no mūsu piedāvājumu virzieniem, par kuriem varat izlasīt ŠEIT

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pieredzes izzināšana patstāvīgi

 

Mēs esam domājuši par iespēju katram pašam izpētīt publicētos pieredzes materiālus, kad tas aktuāli. Jaunākais mūsu kolēģu veikums šajā jomā saistīts ar skolotāju individuālajām publikācijām – labās prakses piemēriem pētniecībā ŠEIT, taču, respektējot savu  un citu skolu kolēģu dažādās vajadzības, neesam arī atteikušies no senākiem materiāliem.

 

Esam publiskojuši arī savu kolēģu nozīmīgāko publikāciju sarakstu ŠEIT, un ir iespējama tikšanās klātienē ar to autoriem.

 

 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pieredzes izzināšana klātienē

 

Aicinām sekot līdzi jaunumiem www.lvg.lv  par tālākizglītību, atklāto stundu un pieredzes stāstu pasākumiem, kā arī pasākumiem ciklā “Atrodi talantu sevī”.

 

Šobrīd, gatavojoties pilnveidotā mācību satura īstenošanai no 2020.gada 1.septembra, varbūt noderīgi ieplānot pedagogu tikšanos un pieredzes apmaiņu klātienē Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā par tādiem jautājumiem kā dažādu mācību priekšmetu metodika, klasvadība, pētniecība, bibliotēkas sadarbības formas ar skolēniem, debašu metodes izmantošana un citiem, kas aktuāli kļuvuši salīdzinoši nesen, kā SLA (snieguma līmeņa apraksts) – tā veidošana un izmantošana mācību procesā, SEM (sociāli emocionālā mācīšanās) u.c.

 

Pieredzes apmaiņas (aptuveni 60 min.) būtība – iepazīstināt ar kādu interesantu ideju, metodiskajiem materiāliem, pastāstīt par to tapšanas procesu.

 

Atsevišķus piedāvājumus iespējams realizēt arī kādā no tiešsaistes platformām.

 

Piedāvājumus atkal realizēsim no 2020.gada septembra.

 

Pieteikšanās iespējama jau no 17.augusta.

 

 

Plašāka informācija par pieredzes apmaiņu klātienē ŠEIT.

 

 

Lai mums veiksmīga un radoša sadarbība!