LASI UN BAUDI CEĻOJUMU UZ ZVIEDRIJU!

Datums: 2017.gada 25.septembris Autors: Lāsma Spāģe

Nebijusi iespēja, LASĪT UN BRAUKT CEĻOJUMĀ!

Pirms ceļojuma tev jāpagūst:


IZLASĪT 6 "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" kolekcijas grāmatas; 

NOVĒRTĒT izlasītās grāmatas un savas domas ierakstīt elektroniskajā anketā; 

TURĒT ĪKŠĶUS savai veiksmei loterijas izlozē.

Vairāk informācijas ģimnāzijas bibliotēkā!

LASI UN BAUDI CEĻOJUMU UZ ZVIEDRIJU!