Koru kari 2021 jeb tradīcijām ir spēks

Datums: 2021.gada 6.maijs Autors: Signe Berga

Ir patiess lepnums, ka ģimnāzijas Koru karu tradīcija ir saglabāta un Koru kari 2021 23. aprīlī notikuši,  vēlreiz apliecinot cilvēka spēju pielāgoties īpašiem apstākļiem. Lai arī bieži  izskanēja neticība tam, ka, neesot klātienē, klasēm nav iespējas izveidot priekšnesumu un ka nav iespējams  sarīkot tiešsaistes pasākumu, tomēr viss notika – citādāk, nepierastāk, bet grandiozi: skolas zālē atradās tikai organizatori, tehniskie darbinieki, vadītāji un žūrija, bet visi skatītāji pasākumu skatījās  savās mājās, un tiešsaistē bija pieslēgušies vairāk kā 500 interesentu, kas skaitliski nozīmēja daudz vairāk, jo pie viena datora noteikti bija vairāk nekā viens pasākuma vērotājs. Visiem bija iespēja baudīt visu divpadsmit ģimnāzijas 10. – 12. klašu veidotos video priekšnesumus, kuri pārsteidza ar radošumu. Žūrijai -  Liepājas teātra dramaturģei Rasa Bugavičutei Pēcei, Liepājas teātra aktrisei Karīnai Tatarinovai, jaunajai  mūziķei Tabitai Balodei, Nacionālā drāmas teātra aktierim, skolas absolventam Kārlim Reijeram – pēc katra priekšnesuma netrūka pozitīvu vārdu, smaidu par redzēto un dzirdēto, un nominācijas piešķirt bija viegli (nolikums paredzēja, ka vietas šogad netiek dalītas).

 

Ja klases vienojās, kuru latviešu autora dziesmu izpildīt un kā labāk to izdarīt, tad skolēnu parlamenta rūpe bija līdz pēdējam sīkumam izplānot pasākuma norisi, sarūpēt lielu balvu klāstu (paldies daudzajiem sponsoriem par atsaucību), un tas pilnībā izdevās. Paldies parlamenta prezidentei Agnijai Janekai un komandai par lielo darba ieguldījumu! Paldies pasākuma vadītājiem Silvai Laurei un Danielam Brugevicam! Skatītājiem bija iespēja klausīties absolventu atmiņu stāstos.

 

Skatītāju simpātiju balvu šogad ieguva 11. d klases koris, 7. – 9. klašu līdzpārvaldes “Kodols” speciālbalva aiceļoja pie 12. c klases. 

 

Nominācijas: Oriģinālākie (12.c), Dvēseliskākie (11.a), Pavasarīgākie (10.a), Mīlošākie (12.a), Saliedētākie (12.b), Pārgalvīgākie (11.d),  Grūvīgākie (10.d), Šodienīgākie (10.b), Trendīgākie (10.c), Tehniski advancētākie (11.c), Rebelu klase (11.b), Retro klase (12.d).

 

Paldies visiem par vienotības garu, drosmi, radošumu, atsaucību, izturību!

Uz tikšanos nākamgad – Koru karos 2022!