Konferences “Spekkes lasījumi” izskaņas pasākums

Datums: 2021.gada 22.decembris

Konferences “Spekkes lasījumi” izskaņas pasākums

 2021.gada 20.decembrī 9.30 – 11.00

ZOOM platformā

 

 “Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

 

 

 

No 15.novembra līdz 15.decembrim Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu un pedagogu auditorijā notikušas sarunas par konferencē “Spekkes lasījumi” aktualizēto jautājumu – izglītība ilgtspējīgai attīstībai.

 

 

 

Programma

sarunas, mūzika, māksla

 

  • 7. – 12. klašu skolēnu viedoklis: iepazīstina klašu audzinātāji
  • Skolotāju viedoklis: iepazīstina MK vadītāji
  • Alīda Samuseviča, Liepājas Universitātes profesore, pedagoģijas doktore 
    Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas meklējumi un atradumi ceļā uz izglītību ilgtspējīgai attīstībai