Konference “Spekkes lasījumi” 2021

Datums: 2021.gada 6.decembris

Konference “Spekkes lasījumi” 2021.gada 9.novembrī 10.00 – 12.00

Konference notiek ZOOM platformā

 

 “Izglītota cilvēka ceļš uz Latvijas valsti”

Izglītība ilgtspējīgai attīstībai

 

Programma

4 pieredzes stāsti, muzikālā pauze, atbildes uz klausītāju jautājumiem

 

 

 

 

 

 

 

 

aija

Aija Melle

Uzticēšanās kultūra izglītības iestādē

Rīgas Juglas vidusskolas direktore no 2001. līdz 2021.gadam

Biedrības Mūžizglītības un kultūras institūts VITAE padomes vadītāja

IKVD lektore un eksperte

 

Princips dot brīvību un ļaut izvēlēties noņem obligātuma garšu, vieš skaidrību un ļauj saprast, kas tieši mums vajadzīgs. Katram ir savas prioritātes, un saskaņā ar tām notiek arī mūsu dzīve, ne tikai mācības un darbs. Taču svarīgi saprast, ka šis princips funkcionē tandēmā ar atbildības uzņemšanos par saviem pienākumiem un darbu.

 

 

 

 

livis

Līvis Lāma

Izglītības kvalitātes koncepcija un darbības vēlamo rezultātu sasniegšanai 

Sociālantropologs, vadības konsultants un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 2012. gada absolvents

 

Lai iegūtu kvalitatīvu izglītību ģimnāzijā, jāizpilda vairāki priekšnosacījumi. Pirmkārt, ieinteresētajām pusēm – skolēniem, pedagogiem, vecākiem u.c. – jābūt skaidram virzienam, kurā doties un kā tur nokļūt. Otrkārt, jābūt skaidriem atskaites punktiem un procesiem, kas ļautu novērtēt veiktā ceļa sekmīgumu. Lai tas tā notiktu, īpaši svarīga ir dažādu izglītības sistēmā iesaistīto pušu vēlme iepazīties, iedziļināties un savstarpēji vienoties par izglītības koncepcijas izmantošanu ikdienā.

 

 

 

 

karlis

Kārlis Džeriņš

Piederība, iespējas, motivācija: skolas absolventa skatījums

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 2017. gada absolvents

Finanšu analītiķis KPMG Baltics AS, students Banku augstskolā

 

Vēlos, lai skola arī turpmāk dodas uzņemtajā attīstības virzienā. Veidu, kā palīdzēt skolai noturēt šo pozitīvo kursu, ir daudz, tādēļ varu vien aicināt arī citus ģimnāzijas skartos atcerēties par savu pirmo skolu, novērtējot to, kādu ietekmi tā ir atstājusi uz jums, un dāvājot to pašu arī pretim, lai savā paspārnē ģimnāzija varētu turpināt izglītot un pilnveidot jauno paaudzi, ieliekot viņos vērtības, kas caurvīs dzīves gadus arī pēc tam, kad skolas gaitas būs aiz muguras.

 

 

 

 

 

 

ineta

Ineta Drēže

Ģimnāzijas karoga vēstures saistošākās lappuses

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vēstures skolotāja

Liepājas 1. vidusskolas 1984. gada absolvente

 

 

sandra

Sandra Zāle-Zālīte

Ģimnāzijas karoga vēstures saistošākās lappuses

LMMDV Tekstilizstrādājumu dizaina izglītības programmas metodiķe un profesionālo priekšmetu skolotāja, tekstilmāksliniece

 

Jaunā karoga radīšana ir simboliska atgriešanās pie patiesām vērtībām. Karoga reversā ir izšūta Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas devīze: GODS, LEPNUMS, VIENOTĪBA, ATBILDĪBA. Mūsdienu apstākļos situācija ir būtiski mainījusies – mēs paši nolemjam, kāds būs mūsu karogs. Tagad varam lepoties par savu jauno simbolu.

 

 

 

 

Konference – “Spekkes lasījumi” šajā mācību gadā nav tikai vienas dienas pasākums, bet pasākumu komplekss.

  • Laikā no 12.novembra līdz 15.decembrim notiek sarunas “Pēc konferences “Spekkes lasījumi”” klasēs un Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pedagogu auditorijā.
  • 20.decembrī plānota konferences “Spekkes lasījumi” izskaņa, kurā tiek sniegta atgriezeniskā saite par skolēnu un  pedagogu secinājumiem. 9.novembra konferences dalībnieki saņems uzaicinājumu piedalīties arī šajā pasākumā.