Kā pieņemt lēmumu, kuru no jaunā gada apņemšanām piepildīt?

Datums: 2021.gada 5.janvāris Autors: Lāsma Spāģe

Ģimnāzijas bibliotēkā šogad būs pieejami šādi žurnāli: literatūrai veltīts izdevums “konTEKSTS “; populārzinātniskais izdevums par vēsturi “Ilustrētā vēsture”; inteliģentais žurnāls “GEO” un  žurnāls sajūtām “Annas Psiholoģija”.

 

Šoreiz neliels ieskats “GEO” lappusēs - jaunākais numurs vēsta ne tikai par epidēmijas likumiem (ir vērts iepazīties ar pagātnes epidēmijām, lai saprastu, ka tomēr ir iemesls optimismam nākotnē)  un aizspriedumu neierobežoto varu (izrādās ir iespējams pieņemt lēmumus, kas nebalstās uz stereotipiem), bet arī par kļūdu lietderību (neizdošanās bieži rada jaunu iespēju) un mākslu pareizi izvēlēties. Pētījumi liecina, ka lēmumus ir grūti pieņemt, jo pārāk daudz un ilgi apsveram visus argumentus. Eksperti ir definējuši 5 ieteikumus, kurus ievērojot, varam pieņemt sev patīkamu lēmumu: nepaļauties tikai uz racionālo prātu; ieklausīties izjūtās; meklēt universālas sakarības; netiekties pēc perfekcijas un atrast vienu labu iemeslu (ignorēt visus pārējos).

 

Visefektīvāk lēmumus varot pieņemt, ja ieklausāmies savā sirdsbalsī un ņemam vērā 1 vai 2 svarīgākos saprāta argumentus. Kompromiss.

 

Domājot par izvēlēm, kas aktuālas šobrīd, citāts no vēsturnieka Grigorija Papernija raksta “Epidēmijas likumi” - “Visi mūsu preventīvie līdzekļi nāk no tiem laikiem, arī ārkārtas situācijas režīms, kura lakā aizliedza sanāksmes, slēdz veikalus, iestādes, tiesas un parlamentus. Karantīnu ieviesa jau 14. gadsimtā mēra epidēmijas laikā Venēcijā, un tā patiešām līdzēja. 17. gadsimta mēra laikā Anglijā ievēroja pašizolāciju, un tas apturēja epidēmiju. Starp citu, jau tajā laikā tika ieviesta preču piegāde bez tieša kontakta”.

 

Novēlu katram piepildīt vismaz vienu  2021. gada apņemšanos!