Izstādes “Skola 2019” apmeklējums

Datums: 2019.gada 18.marts

Izstāde   “Skola 2019” ir būtisks palīgs  jauniešu nākotnes profesijas izvēlē. Apmeklējot izstādi “Skola 2019” Ķīpsalas izstāžu hallē 1. martā skolēni tikās ar augstskolu mācībspēkiem, studentiem un izzināja visu sev interesējošo  par konkrēto mācību iestādi, uzzināja profesiju meistarstiķus, atklāja daudz jauna un guva iedvesmu turpmākai karjeras attīstībai.

 

Augstskolu stendos varēja iegūt informāciju par uzņemšanas noteikumiem, budžeta vietām, studiju apmaiņas un prakses iespējām un ārpus studiju aktivitātēm. Tieši izstādē augstskolas pirmoreiz prezentēja jaunās 2019./2020. mācību gada studiju programmas.

 

Jaunieši savu piemērotību izvēlētajai profesijai varēja pārbaudīt arī praktiski.  Visvairāk uzmanības piesaistīja Rīgas Stradiņa Universitātes stends, kur ikviens varēja iemēģināt roku injekciju veikšanā, pirmās palīdzības sniegšanā, pacienta atdzīvināšanā, zobu plombēšanā.

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.