Izglītības iespējas ārzemēs

Datums: 2019.gada 19.novembris

Plānojot savu nākotni, daudzi jaunieši sapņo par izglītības iegūšanu ārzemēs. Kādas ir iespējas mācīties citās zemēs, kādas mācību programmas tiek piedāvātas un kādi ir sadzīves apstākļi citās zemēs-atbildes uz šiem un vēl citiem jautājumiem sniedza  Starptautiskā konsultāciju centra "Kalba" pārstāvis, kas 18.septembrī viesojās Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.