Izcilības svētki

Datums: 2022.gada 19.jūnijs Autors: Signe Berga

31.maijā Liepājas pilsētas Dome un Izglītības pārvalde koncertzālē “Lielais dzintars” sveica pilsētas skolu talantīgos jauniešus – valsts mācību olimpiāžu, ZPD, sporta sacensību laureātus un teicamniekus.

 

Lepojamies ar mūsu ģimnāzijas skolēniem, kuri saņēma apbalvojumus:

 

Skolēni, kuriem ir teicami un izcili mācību sasniegumi /2022.m.g. 9.-12.klašu grupā:

 • Estere Roga, 9.D
 • Emīls Sudmalis, 12.C  
 • Rebeka Zvirbule, 12.C 
 • Marisa Aktumane, 12.D 
 • Tīna Rubeze, 11.C 
 • Kristofers Knapšis, 10.C 
 • Marta Zamarīte, 12.D 
 • Edvards Miezītis, 12.C
 • Reinis Gustavs Ignatjevs, 11.C
 • Olivers Raits, 11.D

 

 

Par sasniegumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs:

 • Emīls Sudmalis, 12.C – 1.pakāpe angļu valodas valsts olimpiādē
  /angļu valodas skolotājai Dagnijai Deimantei par Emīļa Sudmaļa sagatavošanu angļu  valodas valsts olimpiādei/
 • Marta Zamarīte, 12.D -  1.pakāpe filozofijas valsts olimpiādē un 2.pakāpe bioloģijas valsts olimpiādē
  /bioloģijas skolotājam Feliksam Rekovičam par Martas Zamarītes  sagatavošanu  bioloģijas valsts olimpiādei/
 • Rebeka Zvirbule, 12.C – 2. pakāpe filozofijas valsts olimpiādē
  /filozofijas skolotājam Ārijam Orlovskim par Martas Zamarītes un Rebekas Zvirbules sagatavošanu filozofijas valsts olimpiādei/
 • Reinis Gustavs Ignatjevs, 11.C – atzinība vēstures valsts olimpiādē
  /vēstures skolotājai Inetai Drēžei par Reiņa Gustava  Ignatjeva sagatavošanu vēstures valsts olimpiādei/
 • Reinis Stadsvolds, 11.A – 2.pakāpe vēstures valsts olimpiādē
  /vēstures skolotājai Baibai Mackialai par Reiņa Stadsvolda sagatavošanu vēstures valsts olimpiādei/

 

Sveicam!

 

Izcilnieku_sveiksana_2022-1024x602