Izcilības svētki

Datums: 2021.gada 31.maijs Autors: Signe Berga

31.maijā Liepājas pilsētas Dome un Izglītības pārvalde tiešsaistes pasākumā no koncertzāles “Lielais dzintars” sveic pilsētas skolu talantīgos jauniešus – valsts mācību olimpiāžu, ZPD, sporta sacensību laureātus un teicamniekus.

Lepojamies ar mūsu ģimnāzijas skolēniem un skolotājiem, kuri saņēma apbalvojumus:

 

Skolēni, kuriem ir teicami un izcili mācību sasniegumi /2021.m.g. 1 semestrī un 2.semestrī  9.-12.klašu grupā:

 • Roberta Plāciņa, 9.B
 • Emīls Sudmalis, 11.C  
 • Rebeka Zvirbule, 11.C 
 • Marisa Aktumane, 11.D 
 • Dana Šēra, 12.B 
 • Laura Bunka, 12.D 
 • Marta Zamarīte, 11.D 

 

Par sasniegumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos:

 • Francis Andersons, 10.A - 3.pakāpe angļu valodas valsts olimpiādē/ angļu valodas skolotājai Dagnijai Deimantei par Franča Andersona sagatavošanu angļu  valodas valsts olimpiādei
 • Edvards Miezītis, 11.C - 3.pakāpe fizikas valsts olimpiādē/ fizikas skolotājam Arnoldam  Šablovskim  par Edvarda Miezīša  sagatavošanu fizikas valsts olimpiādei
 • Nikola Anna Pelnēna, 12.D - 3.pakāpe  Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencē humanitāro un mākslas zinātņu nozarē/ skolotājai Dacei Grodumai-Vīriņai par Nikolas Annas Pelnēnas  sagatavošanu Latvijas skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu konferencei

 

Par sasniegumiem Valsts finālsacensībās vieglatlētikā meitenēm ”B” grupā

 • Kerija Kupalinska, 9.A
 • Rēzija Kriķe, 9.D
 • Rēzija  Kravčuka, 9.D
 • Laurai Osipenko, 9.D
 • Maija Meniķe, 8.D
 • Estere Roga, 8.D
 • sporta skolotājai Alenai Eldmanei  par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā Latvijas valsts finālsacensībām.

 

Sveicam!

31. maija tiešraidi var skatīt Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Facebook profilā.