Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/lvg.lv/httpdocs/lib/class.db.php on line 100

Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu attīstīšanai

Datums: 2021.gada 19.oktobris

MĀCĪBU MODULIS: 
Individualizētās mācīšanās pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai radošajā rakstīšanā.

 

MĀCĪBU MODUĻA MĒRĶIS: 
Akcentēt skolotāja lomu katra skolēna radošo spēju identificēšanā un attīstībā. 

 

MĀCĪBU SATURS:

  1. Skolēnu mācību vajadzības un izziņas darbības individuālās īpatnības.
  2. Pieredzē pārbaudītas metodes un uzdevumi skolēna radošo spēju attīstīšanai.
  3. Pieredzes stāsts: skolas krājums “Laiks nekur nepazūd” – radošas personības izveides nezūdamības atslēga.

Nodarbību saturs tiek veidots, balstoties uz skolas ilggadīgā radošā darba krājuma “Laiks nekurs nepazūd” veidošanas principiem, atklājot daudzveidīgas iespējas skolēna individualitātes attīstīšanai un pilnveidošanai.

 

PAREDZAMAIS REZULTĀTS:

Gūta ierosme dažādu mācību metožu izmantošanai mācību procesā skolēna kā individuālas radošas personības attīstībai.

 

NODARBĪBU APJOMS6 stundas

 

NODARBĪBU VADĪTĀJI:
Signe Berga, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Līga Tālberga, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

NODARBĪBU DALĪBNIEKI: vispārizglītojošo skolu pedagogi

 

Pieteikšanās