Fokusēšanās uz būtisko un reāli sasniedzamo

Datums: 2020.gada 28.augusts

Ziņu izdevumā “Domāt. Darīt. Zināt”, kas ir projekta SKOLA2030 veidots izdevums skolotāju atbalstam pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, 2020.gada augusta numurā publicēta saruna ar Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktoru Helviju Valci par skolas darbu pārmaiņu laikā – arī uzsākot 2020./21.m.g.