Erasmus+ darba ēnošana Spānijā

Datums: 2023.gada 25.maijs Autors: Vita Zitmane

Laikā no 21.04. līdz 28.04. 2023 Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu grupa un divas skolotājas Erasmus+ projekta ietvaros devās uz Spānijas pilsētu Talaveru de la Reinu un viesojāsGabriel Alonso de Herreraskolā. Projekta ietvaros skolēni strādāja starptautiskās darba grupās un dalījās pieredzē par tēmu ‘’Self image in social media’’ (‘’Dgitālais profils sociālajos tīklos’’), kā arī piedalījās ikdienas spāņu skolēnu stundās. Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas franču valodas skolotāja Vita Zitmane piedalījās skolotāju darba ēnošanā. Tika vērotas franču, angļu un spāņu valodas stundas. Atkarībā no valodas, atšķīrās arī skolēnu skaits klasēs. Tā kā franču valoda ir izvēles priekšmets, skolēnu skaits bija neliels – ap 15 skolēniem. Stundās tika daudz diskutēts, katrs skolēns varēja izteikties. Savukārt angļu valodas grupas bija pilnā klases sastāvā, kas, savukārt, apgrūtināja individuālu pieeju un efektīvu komunikāciju pedagoga un audzēkņu starpā. Spāņu valodas stundās skolēni iesaistījās diskusijā par kultūras atšķirībām, valodas īpatnībām un pat iemācīja viens otram dažas frāzes savā dzimtajā valodā. Piedalīšanās spāņu skolēnu un skolotāju ikdienas darbā skolā viennozīmīgi bija brīnišķīga, bagātinoša pieredze!