DĀVINĀJUMS “DIALOGĀ AR VĒSTURI”

Datums: 2016.gada 2.decembris Autors: Lāsma Spāģe

Ģimnāzijas bibliotēka saņēmusi dāvinājumu no Izglītības un zinātnes ministrijas - grāmatu par vēstures profesoru, izcilu oratoru Pēteri Krupņikovu "Dialogā ar vēsturi", kas paredzēta mācību priekšmetu, Latvijas vēsture un Pasaules vēsture, standartos noteikto prasību apguvei. Guntai Strautmanei (autore lieliskai grāmatai “Ardievu , Atlamtīda”) no interviju ierakstiem ir izdevies uzburt vienreizēju dzīvesstāstu cilvēkam, kas dzīvoja Latvijā un Eiropā 20. gadsimtā.
“Tavs iespaida loks ir minimāls, tomēr kaut kāds tas jau ir, un tev jādomā, jāatbild par to. Lai kā arī būtu un lai kur tu dzīvē nokļūtu… - nekad neej bara pavadā. Domā pats ar savu galvu un neļauj sevi dzīt kā lopiņu.” (P. Krupņikovs)


Laipni lūdzu bibliotēkā!

DĀVINĀJUMS  “DIALOGĀ AR VĒSTURI”