Darba ēnošanas vizīte Ungārijā

Datums: 2022.gada 25.septembris Autors: Dace Groduma-Vīriņa

No 19. līdz 23.septembrim skolotājas Dace Groduma-Vīriņa un Dagnija Deimante atradās pieredzes apmaiņā Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, kur atrodas ģimnāzijas partnerskola Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Darba ēnošanas laikā ģimnāzijas skolotājas piedalījās mācību stundu vērošanas procesā, kā ietvaros vēroja angļu valodas, biznesa angļu valodas stundas, kā arī iepazinās ar CLIL (Content and language integrated learning) metodes izmantošanu, piedaloties psiholoģijas stundā, kas tika vadīta angliski. Kopā ar ungāru skolotājiem tika analizēta satura un valodas integrētā mācīšanās pieeja satura apguvei, izmantojot papildu valodu, tādējādi mācot gan priekšmetu, gan valodu.

 

Vizītes laikā bija iespēja tikties ar ungāru skolotājiem, skolas administrāciju un Erasmus+ projekta koordinatori, lai kopīgi vienotos par nākotnes sadarbības iespējām, kas nodrošinās skolēnu grupu braucienus un skolotāju darba vērošanas iespējas.

 

Vizīte notika projekta Erasmus+ ietvaros.